BLI KUNDE   LOGG INN
MASKINER
FORBRUKSMATERIELL
VERKTØY
DISPLAY
Datablader
Personvern
Kunderegistrering
NYHETER & KAMPANJER
Om Norleas Kontakt oss Betingelser Nedlasting Leverandører


Priser
Alle priser på nettsiden er netto eks.mva og eks.frakt (hvis annet ikke er nevnt). Vi forbeholder oss retten til prisendringer som skyldes endringer i valutakurser, innkjøpspriser eller feil i registrerte data.


Leveringstider
Alle bestillinger som blir registrert og godkjent før klokken 12.00 på vanlige virkedager, blir sendt fra vårt lager samme virkedag. Leveringstiden avhenger av fraktselskapets effektivitet, men erfaring tilsier at leveringstiden er 1-3 dager avhengig av distrikt. Dette er kun å anse som veiledende leveringstider. Dersom leveransen ønskes garantert levert påfølgende dag, så kan man avtale ekspressleveranser.


Fraktkostnader og fakturagebyr
Norleas AS benytter seg av avtalebestemte transportselskaper for å oppnå gunstigst mulige fraktpriser. Prisen er FOB Larvik, hvis ingen andre avtaler foreligger. Hvis kunden ønsker andre transportører, må kunden kunden betale frakten selv. Norleas AS tar ikke fakturagebyr.


Betaling
Betalingsbetingelser er netto pr. 20 dager og opptil 30 dager etter nærmere avtale. Ved for sen betaling påløper en rente med 1,00% pr. måned fra første dag etter forfall. Purregebyr belastes med kr. 60,- pr. forfalt faktura. Alternativt sendes varer mot forhåndsbetaling. Det gis 2% kontantrabatt ved betaling pr.10 dager eller forhåndsbetaling.


Reklamasjon og Retur
Kunden forplikter seg til å kontrollere mottatte varer innen 8 virkedager fra mottak av varen. Fraktskader må tas opp med befrakteren ved mottak. Dersom kunden dokumenterer at produktet ikke er som bestillt, må kunden melde dette til Norleas AS slik at det kan iverksettes tiltak i fellesskap. Returer, reklamasjoner eller varebytter sendes til Norleas AS etter nærmere avtale. Viktig: Oginalemballasjen må følge med. Legg alltid ved en kopi av følgeseddel eller faktura, sammen med årsaken til returen. Frakter i samband med bytter eller returer betales av kunden. Ved godkjent reklamasjon tilbakebetales alle kundens utlegg, såfremt de sendes ifølge avtale med den fraktleverandør vi har avtale med.


Uavhentede pakker
Dersom pakker sendt via posten, ikke er hentet innen 14 dager, returneres den til Norleas AS med Posten. Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale. Kunden mottar faktura på beløpet. Kostnadsberegning Porto + gebyr på NOK 150,- = Kostnaden for uavhentet pakke


Salgspant
Norleas AS har salgspant i de solgte varene som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen, med tillegg av renter og omkostninger, jfr. Pantelovens §3-14


Ansvarsbegrensning
Norleas AS sitt erstatningsansvar er begrenset opp til fakturert verdi av gjeldende vare. Norleas AS er ikke erstatningspliktig for kjøpers indirekte tap eller skade forårsaket av produkter levert fra (eller på vegne av) Norleas AS.


Force majeure
Er Norleas AS forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt, streik eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, er Norleas AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Endring i vilkårene
Norleas AS forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.
Ring Norleas p� telefon

33 11 44 77
KundeserviceNedlasting
Nyhetsbrev
Norleas p� Facebook
NorleasKontakt Oss
Om Norleas
Betingelser